Rheva

I lager.

99 SEKRHEVA är ett sårskydd som låter såret andas. Ingen komponent i skyddet absorberar väta vilket gör att produkten kan användas såväl inom som utomhus.

Det specialanpassade nätet håller de största infektionsriskerna borta tack vare den unika formen. Nätet fungerar som en skiljevägg mellan såret och infektionsrisker, såsom insekter och beröring.

Såret kan även andas “fritt” tack vare nätets utformning vilket resulterar i en naturlig läkningsprocess. En vit plastfilm skyddar vidhäftningsytan före användning.

STORLEK

Varje paket innehåller två stycken sårskydd
Small är utformad för sår upp till 2.5×4.5 cm och fungerar även bra på på utsatta delar på djuret. I normala fall rekommenderar vi small på benen och vid leder. Large passar på skador i övrigt på kroppen och fungerar på sår upp till 7×4 cm.
Kombo innehåller 2 st small och 2 st large.

RENGÖRING

Vid behov uppmanar vi att i de flesta fall rengöra såret med koksaltslösning. Undvik att använda kemikalier i sårområdet då det normalt försämrar läkningsprocessen. Under läkningen kan såret rengöras genom nätet, detta kan dock försämra vidhäftningen.

ATT TÄNKA PÅ VID ANVÄNDNING

  • Undvik att vidröra klisterytan vid avlägsnandet av plastfilmen.
  • Fäst din RHEVA på torr och ren päls. Pälsen bör vara ren från kemikalier så som pälsglans och flugspray då dessa inte har någon funktion i samband med RHEVA-behandling. Dessa kemikalier försämrar även RHEVANSvidhäftande egenskaper.
  • Vid applicering dra försiktigt med fingrarna runt den plana ytan så att klisterytan får god kontakt med pälsen.
  • Vidhäftningsförmågan kan försämras om djuret fäller eller vid sträng kyla och andra hårda väderförhållanden.
  • För optimal vidhäftning kan lång päls behövas klippas.

AVLÄGSNANDE AV RHEVAN

Djuret avlägsnar ibland RHEVAN själv då den rullar sig eller kliar sig. Eftersom djur i normala fall är försiktiga med skadade områden sker detta sällan.

  • Dra försiktigt av RHEVAN, börja i ena hörnet.
  • Använd RHEVA sorteras som plast.